ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សុខុន៖ ស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសខ្លួន ក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥៥