រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចូលរួមដុតកម្ទេចទំនិញខូចគុណភាព ទម្ងន់២៥តោន នៅស្រុកព្រៃនប់