​ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយធម្មជាតិនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជាង៤០០គ្រួសារ​ទទួលបានអំណោយសង្គមកិច្ច