ជនចាស់ជរា ៣៩៨នាក់ នៅក្រុងតាខ្មៅ បានទទួលអាវរងា និងភួយ ពីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្ត