រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអប់រំ និងឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន ប្រគល់-ទទួលផ្លូវរត់អត្តពលកម្មអាងហែល​ទឹក និងអគារលំហាត់ប្រាណជូនដល់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយ និងកីឡា