ពិធីប្រគល់-ទទួលផ្លូវរត់អត្តពលកម្ម ៨ខ្សែបន្ទាត់ អាងហែលទឹក និងអគារធ្វើលំហាត់ប្រាណពីរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនជប៉ុន ជូនដល់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយ និងកីឡា