ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ប្រោសប្រទានភ្លើងបូជាព្រះសព សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ