សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការលុបចោលបម្រាមផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវជើងហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី  និងហ្វីលីពីន