ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំងអស់ការពារឱ្យបានរាល់សកម្មភាព ការ​វា​យ​កំ​ទេចនិងបំផ្លាញ សំណង់អគារបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងមូលដ្ឋាន