​​​ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី គន់ គីម អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នឱ្យបានខ្ពស់ ចំពោះហានិភ័យ និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបណ្តាលមកពីទឹកជំនន់​ និងជាពិសេសកងកម្លាំង ត្រូវត្រៀមខ្លួនជួយពលរដ្ឋ ​ ​