ជំនន់ទឹកភ្លៀង កំពុងគំរាមកំហែងក្រុងសិរីសោភ័ណ ជន់លិចផ្ទះ​ពលរដ្ឋជាង៣០០គ្រួសារ