ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសហភាពសហ ព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ស្រុកស្ទឹងហាវ