ក្រុមការពារតំណែងជើងឯក បឹង​កេត បន្តជ័យជម្នះ ៦ប្រកួតជាប់ៗគ្នាក្រោយឈ្នះនគរបាលជាតិ ២-០