ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា អញ្ជើញពិនិត្យតំបន់បិទខ្ទ​ប់ក្នុងស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ