ឯកឧត្តម ជា សុមេធី  អញ្ជើញចុះពិនិត្យយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុកកំចាយមារ