រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ទទួលឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យ ដែលជាអំណោយរបស់អ្នកឧកញ៉ា លី យ៉ុងផាត់ ដើម្បីប្រើប្រាស់សង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺ