លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញទទួលអំណោយពីសប្បុរសជន សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩