លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ៖ យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើង លឿនហួសពីការរំពឹងទុក