ធីតាឯកសង្រ្កាន្តរដូវកាលទី២ នាំយកអំណោយចែកជូនកុមារកំព្រា២ធ្នូ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង