សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារលិខិតរម្លែកទុក្ខជូនលោកស្រី នូ សុភី ចំពោះមរណភាពរបស់លោក ទីង វ៉ាន់ ហៅ តាសាឡាត់ វីរសិល្បករផ្នែកចម្រៀងអាយ៉ៃ