អភិបាលខេត្ដព្រះសីហនុ ទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ ក្នុងទិវាកាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ឧសភា ឆ្នាំ២០២១