នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើសៀមរាប ដឹកនាំមន្រ្តីចុះល្បាត និងពិនិត្យមើលតំបន់ដែលមានសក្តានុពលទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តសៀមរាប