សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ប្រទានព្រះរាជសារថ្លែងអំណរគុណ លោកជំទាវ ខៀវ ទេពរង្ស៊ី កាញារីទ្ធ ប្រធានកិត្តិយសសមាគមន៍នារី ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ក្រសួងព័ត៌មាន