រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង ជូនដល់បងប្អូនកម្មករ  កម្មការិនីរោងចក្រ និងប្រជាពលដ្ឋ