កាំជណ្តើរឡើងភ្នំត្បែងមានជ័យ ខេត្តព្រះវិហារ ត្រូវបានរៀបចំពិធីក្រុងពាលីកសាងឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបាក់ស្រុតកាលពីរដូវទឹកភ្លៀង ចំណាយថវិកាចំនួន ១៤ម៉ឺនដុល្លារ