រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ នៅតែបន្តចែកអំណោយមនុស្សធម៌ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានជីវភាពខ្វះខាត ចាស់ជរា ចំនួន ២០០គ្រួសារ