ប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារ អញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលា     កសាងឧបដ្ឋានសាលា វត្ដពោធិ៍សិលារាម ហៅវត្ដគីឡូលេខ៨ ក្នុងក្រុងព្រះវិហារ