ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឬទ័យ ប្រោសព្រះរាជទាន ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មី នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសារតាំង