ឯកឧត្ដម ម៉ែន វិបុល អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារសង្កេតការណ៍ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០