ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងទិវាជាតិអាហារូបត្ថម្ភលើកទី៧(៦ វិច្ឆិកា ២០១៤-៦ វិច្ឆិកា ២០២០) ក្រោមប្រធានបទ “ការពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារសុខភាព” នៅខេត្តកំពង់ចាម