ឯកឧត្តម ប៉ុញ សច្ចៈ បានដឹកនាំមន្ត្រីបច្ចេកទេសចុះពិនិត្យទីតាំងលិច ផ្ទៃដី​ត្រៀ​ម​ប​ង្ក​ប​ង្កើ​នផ​ល​ស្រូវប្រាំងនៅខេត្តក្រចេះ