ព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជសារជាលើកទី២ ដោយអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់បន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងភាពថ្លៃថ្នូរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣—
30

Share
    Download PDF

Comments are closed.