រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបានជួបប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ —

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំ  រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន លើកទី៦ ដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាន បានជួបប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ នៃសាធារណរដ្ឋ ប្រជាមានិតចិន ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រី Liang Guanglie កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១២ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត ស៊ិន សារ៉េត

Share
    Download PDF

Comments are closed.