រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចូលរួមសិក្ខាសាលាចម្រុះ រវាងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១២ —

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ចម ប្រសិទ្ធ (ទី២ស្ដាំ) រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបញ្ជាក់​ថា រាល់ទំនិញនិង ទីផ្សារ ការងាររបស់កម្ពុជា នឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាទំនិញមានការ​ប្រកួត​ប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ និងទីផ្សារ អន្តរជាតិ។​ ដូច្នេះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រកួត​ប្រជែង​នេះ  ការពង្រឹងវិស័យឯកជនជាការ ងារចាំបាច់ដើម្បី បង្កើនគុណភាពទំនិញរបស់ខ្លួន​។

ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ មានប្រសាសន៍ដូច្នេះនៅក្នុងឱកាស អញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាចម្រុះ រវាង វិស័យ សាធារណៈ និងឯកជន កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត ប៉ាល់ សុង

Share
    Download PDF

Comments are closed.