ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ និងលោកជំទាវ អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាកុមារកម្ពុជា និងទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រសួងបរិស្ថាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ —

13

14

15

16

17

18

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន និងលោកជំទាវ អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាកុមារកម្ពុជា និងទិវាកុមារ អន្តរជាតិ ១មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ «រួមគ្នាការពារកុមារដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ» និងទិវា ពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ ១២ មិថុនា ក្រោមប្រធានបទ «ទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ការងារ និងភាពងាយ រងគ្រោះ ផ្នែកសុខភាពសម្រាប់កម្មករនិយោជិតវ័យក្មេងដើម្បីលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារ» របស់ក្រសួងបរិស្ថាន នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ក្រសួងបរិស្ថាន

Share
    Download PDF

Comments are closed.