ក្រសួងកសិកម្ម ណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មនាំចូលថ្នាំកសិកម្មទាំងអស់ ត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន ការនាំចូល ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅគ្រប់ប្រភេទ និងការចែកចាយនៅលើទីផ្សារកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨​​​ —

7

Share
    Download PDF

Comments are closed.