ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី រាត្រីសមោសរគាំទ្រសកម្មភាពសហភាពសហព័ន្ អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ —

1

2

3

4

5

6

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី រាត្រីសមោសរគាំទ្រសកម្មភាព​សហភាព​សហព័ន្ធអ្នកសារពឹត៏មានកម្ពុជា នារាត្រីថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា

Share
    Download PDF

Comments are closed.