ឯកឧត្តម សួន បវរ អញ្ជើញជាអធិបតី មីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៤ ទិវាបុណ្យឯករាជរាជ្យជាតិ ៩វិច្ឆិកា (១៩៥៣-២០១៧)

AKP បន្ទាយមានជ័យ ថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ —

Btc- 1

Btc- 2

Btc- 3

Btc- 4

ឯកឧត្តម សួន បវរ អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អញ្ជើញជាអធិបតី ប្រារព្ធមីទ្ទិញអបអរសាទរខួប

អនុស្សាវរីយ៏លើកទី៦៤ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា (១៩៥៣-២០១៧) នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នា

ព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។

រូបថត៖ ឈុន សារ៉ាត

Share
    Download PDF

Comments are closed.