សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី​ ១១ នៃរដ្ឋភាគីអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាបន្ត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១

 

 

នាព្រឹកថ្ងៃនេះ នៅវិមានសន្តិភាព ភ្នំពេញ  Mr. Kerry Brinkert Director of the ISU  បានធ្វើសន្និសិទ សារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលបន្តនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី​ ១១ នៃរដ្ឋភាគីអនុសញ្ញា អូតាវ៉ានាថ្ងៃទី ២៩វិច្ឆិកា  ដើម្បី ជូនដំណឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មាន  អំពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំពេញ១ថ្ងៃ ២៩ វិច្ឆិកា ថា  ប្រទេសចំនួន ២ បានធ្វើការ ផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាពីជនរងគ្រោះដោយសារមីន សំខាន់គឺប្រទេសចិន និងមីយ៉ាន់ម៉ា  ដែលបានចូលរួមប្រជុំ ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះជាលើក ដំបូង។        ​ប្រទេសចំនួន៥ត្រូបានអនុញ្ញាតិសុំពន្យាពេលការបោសសំអាតមីនរយៈពេលខ្លី។

រូបថត អ៊ុក សាផាន

Share
    Download PDF

Comments are closed.