ប្រទេសចំនួន៣២ជួបជុំធ្វើវេទិកាយុវជន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១

 

ប្រទេសចំនួន ៣២ ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី ១១ នៃរដ្ឋភាគីអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាបាន ជួបជុំក្នុងវេទិកាយុវជន នាថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកានៅវិមានសន្តិភាព ភ្នំពេញ។ ក្នងឱកាសនោះ លោក ស្រី Chrisla Mc Millin ( Foot in the Door consulting ) បានបញ្ចេញមតិបង្ហាញពី ការបង្ហាត់ បង្រៀនដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយអោយចេះ រៀបចំផែនការ កម្មវិធីកំចាត់មីន និងការដឹកនាំ ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ ។

រូបថត ស៊ិន សារ៉េត

Share
    Download PDF

Comments are closed.