ទស្សនៈ


ទស្សនៈ៖ អ្វីដែលខ្ញុំគិត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ –ការផ្លាស់ប្តូរនៅកម្ពុជា គណបក្សប្រឆំាង ដែលកំពុងតែប្រឆំាង ជាមួយគណបក្សកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ នៅតែបន្តស្រែកឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ។

អានបន្ត

ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖​ លោក សម រង្ស៊ី ជាអ្នកជាន់ឈ្លីសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋ!

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ — (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធប៉ុណ្ណោះ)

អានបន្ត

ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖ ចប់ហើយ សង្គ្រោះជាតិ! ( RIP! CNRP!)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨​ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធប៉ុណ្ណោះ)

អានបន្ត

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ បកស្បែកចៀមពីឆ្កែចចក!

AKP ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធប៉ុណ្ណោះ)

អានបន្ត

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ ដើម្បីសម្រេចផែនការធំរបស់ខ្លួនបរទេសខ្លះបានជះលុយឱ្យសង្គមស៊ីវិលដើម្បី បំផ្លាញកម្ពុជា!

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨– (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធប៉ុណ្ណោះ)

អានបន្ត

ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖ ពេលទឹករងថ្លាទើបមើលឃើញបាតបឹងកាន់តែច្បាស់!

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធប៉ុណ្ណោះ)

អានបន្ត

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ ទោះទេវតាឆ្នាំថ្មីក៏មិនអាចជួយប្រស់បានដែរ បើនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តបំផ្លាញកម្ពុជា!

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធប៉ុណ្ណោះ)

អានបន្ត

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ គល់ បញ្ញា ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនកំពុងបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេស ក្រោមរូបភាព ការបោះឆ្នោត និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធប៉ុណ្ណោះ)

អានបន្ត

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ គល់ បញ្ញា និងអង្គការខុមហ្វ្រែលបាននិងកំពុងបម្រើមហិច្ឆតាបរទេសបំផ្លាញ ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធប៉ុណ្ណោះ)

អានបន្ត

ទស្សនៈវិភាគ៖ ជុន ច័ន្ទបុត្រ ក្នុងស្ថានភាពចុះទឹកក្រពើ ឡើងលើខ្លា!

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធប៉ុណ្ណោះ)

អានបន្ត

ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖​ នយោបាយដើរពឹងបរទេសឲ្យបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងជា អត្តសញ្ញាណ សម រង្ស៊ី !

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ)

អានបន្ត

ទស្សនៈវិភាគ៖ យុទ្ធនាការផ្សាយពត៍មានក្លែងក្លាយ ~ Faked News របស់ បណ្តាញពត៍មានប្រឆាំង!

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ វាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ។)

អានបន្ត

ទស្សនៈវិភាគ៖ ល្បិចកលនៃបាតដៃរបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសដទៃត្រូវបាន បើកកកាយ!

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ វាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ។)

អានបន្ត

ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖ ក្រុមចលនាឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់កំពុងដើរលើផ្លូវទៅកាន់ ពន្ធនាគារ!

AKP ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ វាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ។)

អានបន្ត

ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖ ពលរដ្ឋខ្មែរដាច់ខាតមិនចូលរួមចលនាឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់ឡើយ!

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ វាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ)។

អានបន្ត

ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖ ចលនាសង្គ្រោះជាតិជារណ្តៅកប់សាកសពបក្សសង្គ្រោះជាតិ!

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ — (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ វាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ)។

អានបន្ត

ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖​ ៧មករា បរាមុខពួកមានឈាមមេដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមដែល នៅសេសសល់!

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨– ទោះជា ៣៩ ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយ ក៏ប្រជាពលរដ្ឋ    ខ្មែរ នៅតែចងចាំ មិនភ្លេច ខួបកំណើតទី២របស់ខ្លួន គឺថ្ងៃ ៧ មករា ១៩៧៩ ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានរួច រស់ពីសេចក្តីស្លាប់ ប្រៀបដូចជាបានចាប់កំណើតសារជាថ្មី។

អានបន្ត

ទស្សនៈ៖ លោក សម រង្ស៊ី និងការពិតមួយចំនួន នៃប្រវត្តិសាស្ត្រ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ – នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីថ្ងៃទី០៧ មករា ដែលជាថ្ងៃខួប នៃការដួលរលំ នៃរបបប៉ុល ពត លោក សម រង្ស៊ី ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារការអំពាវនាវឱ្យមានការស្អប់ជាតិសាសន៍ (នៅពេលគាត់និយាយជាភាសាខ្មែរ) និងប្រជាប្រិយនិយមខាងចាក់ដោត បានព្យាយាមសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញ ដោយបង្ហាញនូវ ហេតុការណ៍តាមការសន្មត តាមរយៈការប្រើពាក្យថា “ប្រសិនបើ” នេះ “ប្រសិនបើ” នោះ ដើម្បីធ្វើឱ្យវៀតណាមក្លាយទៅជាអ្នកបង្កទុក្ខសោកទាំងអស់ដល់កម្ពុជា។

អានបន្ត

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖​ អ្នកជំនាញបរទេសដ៏ល្បីស្តីបន្ទោស មហាអំណាច និងអតីតបក្សប្រឆាំងនៅកម្ពុជា!

AKP ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២៣​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧– មិនមែនមានតែអ្នកកាសែតបារាំងទេដែលបានស្គាល់កម្ពុជាច្បាស់   ជាងអ្នកនយោបាយ ប្រឆាំងដែលជាជនជាតិខ្មែរ ប៉ុន្តែពេលនេះ អ្នកជំនាញបរទេសដ៏ល្បីម្នាក់ទៀតក៏បាន ចេញមុខមក ស្តីបន្ទោសពួកអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក្មុង ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើម ថាមិនបាន រៀនសូត្របទពិសោធន៍ពីអតីតកាលដែលពួកគេធ្វើមកលើកម្ពុជា។

អានបន្ត

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ ជនបរទេសថាកម្ពុជាអភ័ព្វព្រោះមានពួក ប្រឆាំង ប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯង!

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ – (អត្ថបទខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ វាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ ។)

អានបន្ត